Artikler om: Produktsupport

Installasjon av badassBox på elsykkel med klassisk hastighetssensor

Installasjon av badassBox - Ofte stilte spørsmål

Vi beskriver under badassBox installasjon på elsykkel med klassisk hastighetssensor montert på kjedestagetGratulerer med kjøp av badassBox! Du kan om kort tid glede deg over å ta produktet i bruk.


badassBox monterer du enkelt på et par minutter (se bilder nederst på siden i denne artikkelen).

Sett inn batteriet i din badassBox (sjekk at det er satt inn rett vei). Se Bilde 4

Påse at batteridekslet er satt rett på plass, slik at det er tett for vann.

Skyv badassBox huset over hastighetssensoren på sykkelen. Se Bilde 5
Hvis noe hindrer den å skyves på plass, fjern hindringene (det kan f.eks. være å fjerne en gummipropp som sitter over festeskruen til hastighetssensoren, eller et distansestykke)

Fjern original eikemagnet fra bakhjulet. Se Bilde 2
Sett på den medfølgende nye eikemagneten.

Plasser den nye eikemagneten på samme side av badassBox’en som Snaplås-festet. Se Bilde 5 og 6
Når du står på siden av elsykkelen, og ser rett mot bakhjulet, skal ca. 50% av magnethodet stikke utenfor badassBox huset.


I de få tilfellene hvor badassBox ikke fungerer, skyldes det feil plassering av eikemagneten eller tomt batteri (i 99,9% av tilfellene).


Muligheter for å korrigere avstand fra magnethodet til badassBox► Hvis magnethodet treffer badassBox huset, så kan magnethodet vris 90 grader nedover. Dette er en helt ok løsning, anbefalt av produsent.

► Hvis magnethodet fortsatt kommer i kontakt med badassBox’en så kan magnethodet flyttes rett på yttersiden av badassBox huset (men slik at magnethodet står helt inntil kanten av badassBox huset, på samme side som Snaplås festet.

► Hvis avstanden fra eikemagneten (hodet) til badassBox huset blir for stor (den bør være godt under 10 mm), så kan vi levere en festebrakett som flytter badassBox’en nærmere eikene på bakhjulet.

► Hvis du får vanlig avlesning av hastighet på sykkel, så står eikemagneten trolig for langt inne på badassBox huset. Magnetsignalet leses da kun av den originale hastighetssensoren). Hastighetssperren blir ikke opphevet.

► Hvis du har flyttet eikemagneten litt, men ikke så langt at den har nådd ytterkanten av badassBox huset, så vil både den innebygde sensoren i badassBox huset, og sykkelens originale hastighetssensor) kunne lese av magnetsignalet. Dette vil gi kunne gi feilkode / avlesningsfeil av hastighet.


Har du spørsmål hjelper vi deg gjerne. Kontakt vår supporttelefon 4004 5511.

Det er viktig å sette seg inn i produktets bruksbegrensninger, som du finner på din kvittering, på produktets nettside og i den oversatte monteringsanvisningen fra produsenten.

Oppdatert på: 16/11/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!